Single Blog Title

This is a single blog caption

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is vastgesteld op vrijdag 21 september om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a.:

  • de balans en de verlies en winstrekening.
  • Kiezen van een nieuwe voorzitter          kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 07 september opgeven bij de secretaris Tom van Rooij
  • Kiezen van nieuwe penningmeester      kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 07 september opgeven bij de secretaris Tom van Rooij
  • Benoemen nieuwe bestuursleden          kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 07 september opgeven bij de secretaris Tom van Rooij

Leave a Reply