Single Blog Title

This is a single blog caption

CONTRIBUTIEACHTERSTANDEN

Helaas zijn er nog veel leden die hun contributie van dit seizoen, 2018-2019, nog niet hebben betaald. FC IJsselmonde heeft deze contributie-inkomsten hard nodig om onder andere de veldhuur en de zaalhuur te betalen. De leden hebben deze week een aanmaning ontvangen van Dossier Online, die voor ons de contributies int.

BETAAL PER OMMEGAANDE.

Al meer dan drie maanden wordt er getraind en/of gevoetbald bij FC IJsselmonde. Als u niet voor 15 december 2018 betaalt, neemt FC IJsselmonde maatregelen. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2019 niet meer mag trainen en/of voetballen in een team van FC IJsselmonde.

LAAT HET NIET ZOVER KOMEN EN BETAAL NU

Leave a Reply