Single Blog Title

This is a single blog caption

Corona tests

Deze week is besloten dat ook trainers & begeleiders van jeugdteams op COVID-19 (het Corona virus) getest mogen worden. Alleen trainers/begeleiders met klachten die passen bij COVID-19 komen in aanmerking voor de test. Het gaat hierbij om hoesten en/of neusverkouden en/of koorts. De klachten moeten minimaal 24 uur aanwezig zijn.

Hierover wordt FC IJsselmonde te zijner tijd geïnformeerd door de GGD. Vanaf 4 mei kunnen trainers/begeleiders met één van bovengenoemde symptomen aangemeld worden voor een test en vanaf 6 mei kunnen dan de eerste trainers/begeleiders getest worden. 

FC IJsselmonde hanteert een strikt protocol hiervoor en als een trainer/begeleider van een jeugdteam één van bovenstaande symptomen vertoond, zullen wij een testaanvraag bij de GGD indienen. Alle trainers zijn hierover geïnformeerd.

Tot nader orde zijn onze trainingen besloten, dus alleen toegankelijk voor leden. De komende periode gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn voor aspirant leden om ook bij ons te komen trainen. Wilt uw kind bij ons komen voetballen? Meldt hem of haar dan hier aan. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.