Single Blog Title

This is a single blog caption

CONTRIBUTIE BETALINGEN SEIZOEN 2020-2021

Alle leden hebben of zullen binnenkort het verzoek tot betaling van de contributie middels een acceptgiro van Dossier Online ontvangen. Voor onze prachtige vereniging zijn de contributies een belangrijke bron van inkomsten. Wij verzoeken u om de contributie zo spoedig mogelijk te betalen. U dient uw contributie te betalen bij Dossier Online. Uiterlijk per 1 september 2020 dient u uw contributiegeld op de rekening van Dossier Online te staan. Kunt u niet alles tegelijk betalen? Maak dan een betaalafspraak met Dossier Online. U kunt niet contant in de kantine betalen.

CONTRIBUTIE 2020-2021

De bedragen zijn als volgt vastgesteld voor het seizoen 2020-2021:

Senioren:                                                                      € 225,00 per seizoen
Dames senioren:                                                           € 205,00 per seizoen
A-jeugd (O18 & O19      – geboren in 2002-2003):            € 155,00 per seizoen
B-jeugd (O16 & O17      – geboren in 2004-2005):            € 150,00 per seizoen
C-jeugd (O14 & O15      – geboren in 2006-2007):            € 145,00 per seizoen
D-jeugd (O12 & O13      – geboren in 2008-2009):            € 140,00 per seizoen
E-jeugd (O10 & O11      – geboren in 2010-2011):            € 135,00 per seizoen
F-jeugd (O8 & O9          – geboren in 2012-2013):            € 125,00 per seizoen
Mini F (O7 & O6            – geboren in 2014-2015):            € 120,00 per seizoen
Donateurs / stille leden:                                                 €   50,00 per seizoen

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie. Ook bij FC IJsselmonde maken jeugdleden gebruik van het Jeugdfonds. Ouders dienen zelf een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds via een intermediair. De aanvraag kan meestal gedaan worden op de school van uw kind. Het team van Pit010 kan u hier ook bij helpen. Vraag het zo snel mogelijk aan!

Bijwerken adres & contactgegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf dat wij de juiste adres- & contactgegevens hebben.

Leden die aan ons het juiste e-mailadres hebben doorgegeven, kunnen dat eenvoudig zelf doen, door op voetbal.nl een account aan te maken met datzelfde e-mailadres & daar hun gegevens aan te passen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Krijgt u niet uw (FC IJsselmonde) gegevens na het aanmaken van een account of het inloggen op voetbal.nl? Dan hebben wij niet uw juiste e-mailadres. Geef deze dan zo spoedig mogelijk door via uw trainer/aanvoerder of door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@fcijsselmonde.nl.

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen (herinneringskosten, schorsingen) voor het niet hebben van uw juiste gegevens & het daardoor niet betalen van de contributie. Zorg er dus voor dat alles bijgewerkt is.

Opzegging lidmaatschap 2021/2022

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, dus vóór 1 juni 2021.

Opzegging kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens door het bestuur vastgestelde regels en altijd schriftelijk via ledenadministratie@fcijsselmonde.nl.