Single Blog Title

This is a single blog caption

Contributies

Natuurlijk vindt het bestuur het ook jammer en vervelend dat de senioren op dit moment niet kunnen voetballen. Gelukkig is er voor de jeugdleden wel een interne competitie opgezet. Inmiddels is het al november 2020 en helaas moeten nog steeds veel leden en jeugdleden hun contributie betalen. Ook nu er minder getraind en gevoetbald wordt, moet de contributie gewoon betaald worden.

Het officiële standpunt van FC IJsselmonde met betrekking tot de contributiebetaling is het volgende:

  • U bent lid van FC IJsselmonde voor de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Overeenkomstig de statuten bent u gedurende uw gehele lidmaatschap jaarlijks contributie verschuldigd. Dit is onafhankelijk of en hoeveel er getraind en gevoetbald kan worden. Eveneens is dit onafhankelijk hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten, die FC IJsselmonde haar leden biedt.

Daarnaast is het volgende ook belangrijk:

  • De omstandigheden (corona) voor minder voetballen zijn overmacht, dus niet de schuld van FC IJsselmonde
  • De vaste lasten van FC IJsselmonde moeten nog steeds maandelijks betaald te worden (Veldhuur, KNVB, Abonnementen, Kantinehuur, Verzekeringen)
  • Er zijn geen inkomsten uit de kantineomzet

Om de voortgang (continuïteit) van de vereniging te waarborgen is het nodig dat de contributie dit seizoen door alle leden gewoon wordt betaald.

Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u uw contributie per ommegaande te betalen. U kunt hiervoor gebruik maken van de ontvangen acceptgiro van Dossier Online.