Bestaande leden

CONTRIBUTIE BETALINGEN

Alle leden ontvangen het verzoek tot betaling van de contributie middels een acceptgiro van Dossier Online. Voor onze prachtige vereniging zijn de contributies een belangrijke bron van inkomsten. Wij verzoeken u om de contributie zo spoedig mogelijk te betalen. U dient uw contributie te betalen bij Dossier Online. Kunt u niet alles tegelijk betalen? Maak dan een betaalafspraak met Dossier Online. U kunt niet contant in de kantine betalen.

CONTRIBUTIE 2020-2021

De bedragen zijn als volgt vastgesteld voor het seizoen 2020-2021:

Senioren: € 225,00 per seizoen
Dames senioren: € 205,00 per seizoen
A-jeugd (O18 & O19 – geboren in 2002-2003): € 155,00 per seizoen
B-jeugd (O16 & O17 – geboren in 2004-2005): € 150,00 per seizoen
C-jeugd (O14 & O15 – geboren in 2006-2007): € 145,00 per seizoen
D-jeugd (O12 & O13 – geboren in 2008-2009): € 140,00 per seizoen
E-jeugd (O10 & O11 – geboren in 2010-2011): € 135,00 per seizoen
F-jeugd (O8 & O9 – geboren in 2012-2013): € 125,00 per seizoen
Mini F (O7 & O6 – geboren in 2014-2015): € 120,00 per seizoen
Donateurs / stille leden: € 50,00 per seizoen

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie. Ook bij FC IJsselmonde maken jeugdleden gebruik van het Jeugdfonds. Ouders dienen zelf een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds via een intermediair. De aanvraag kan meestal gedaan worden op de school van uw kind. Het team van Pit010 kan u hier ook bij helpen. Vraag het zo snel mogelijk aan!

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, dus vóór 1 juni.

Opzegging kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens door het bestuur vastgestelde regels en altijd schriftelijk via ledenadministratie@fcijsselmonde.nl.

Voor inzage in de statuten en overige reglementen van de vereniging kunt u contact opnemen met het bestuur.